LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"

Julai - Disember Tahun 2018

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
97.31%
95.71%
97.41%
97.33%
98.16%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%


Januari - Jun Tahun 2018

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
96.45%
97.30%
98.35%97.24%96.55%
97.94%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%


Julai - Disember Tahun 2017

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
96.28%
94.78%
94.19%
94.23%
97.34%97.33%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Januari - Jun Tahun 2017

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
98.34%
95.68%
95.79%
97.40%
96.72%
96.81%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Julai - Disember Tahun 2016

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
88.62%
93.00%
91.19%
96.14%
99.19% 99.29%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
 100%  100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
 100%  100%

Januari - Jun Tahun 2016

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
97.78%
96.42%
97.28%
88.30%
87.96%
92.41%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Julai - Disember Tahun 2015

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
93.54%
93.00%
94.03%
94.66%
96.47%
98.49%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Januari - Jun Tahun 2015

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
96.36%
93.78%
93.19%
93.88%
94.75%
94.23%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Julai - Disember Tahun 2014

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
94.39%
94.85%
94.08%
94.92%
93.58%
96.03%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Januari - Jun Tahun 2014

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
97.53%
94.60%
94.55%
93.97%
97.37%
95.15%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tahun 2013

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
93.35%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%

Tahun 2012

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
94.41%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%

Tahun 2011

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
1
Indeks Kepuasan Pelanggan
90%
95%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%

Tahun 2010

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
1

Indeks Kepuasan Pelanggan

90%
94%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%

Tahun 2009

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
1

Indeks Kepuasan Pelanggan

90%
92%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%

Tahun 2008

Bil
Piagam Pelanggan
Sasaran
Pencapaian
1

Indeks Kepuasan Pelanggan

90%
92%
2
Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam
100%
100%
3
Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 jam
100%
100%


Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646