LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"


Tahun 2019

Statistik Transaksi Online LTAT 2019

Bil.

Perkhidmatan Umum

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1.

Akses ke laman web LTAT

36,793

25,529

27,71430,41724,90218,67730,54827,34932,230


254,159

 

Bil.

Perkhidmatan i-Wira

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1.

Keahlian baru i-Wira

710

260

4378461213637948358412


5,821

2.

Login ke i-Wira

2287

14121660244523231835307618441875


18,757

3.

Semak penyata/penamaan

4961

28283493536946524337709738814242


40,860

4.

Semak sejarah pengeluaran

1513

850944149314701233181111181018


11,450

5.

Semak dana unit amanah

1374

71592813461248110417881003996


10,502

6.

Maklum balas

20

149121413251214


133


Tahun 2018

Statistik Transaksi Online LTAT 2018

Bil Perkhidmatan Umum
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1. Akses ke Portal LTAT
25,874
22,845
28,096
28,951
25,687
21,371
28,058
32,789
30,292
31,739
28,662
 27,218
331,582

Bil Perkhidmatan Sistem i-Wira
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1. Keahlian baru i-Wira
519
351
408
374
196
262
220
223
352
249
283
204
3,641
2. Log Masuk ke i-Wira
1,335
986
1,448
1,199
707
783
836
895
1,022
1,044
1,100
1,024
12,379
3. Semak Penyata / Penamaan
2,565
1,917
3,216
2,585
1,376
1,595
1,569
1,668
2,035
1,845
2,016
2,095
24,482
4. Semak Sejarah Pengeluaran
788
610
807
788
357
483
507
577
710
702
729
717
7,775
5. Semak Dana Unit Amanah
814
568
771
716
396
467
409
495
600
559
549
594
6,938
6. Maklum Balas
7
9
16
8
8
6
2
7
4
6
8
10
91


Tahun 2017

Statistik Transaksi Online LTAT 2017

Bil Perkhidmatan Umum
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1. Akses ke Portal LTAT
7,572
7,755
20,031
16,651
14,398
13,870
23,279
24,047
18,845
19,309
19,049
 20,335
205,141

Bil Perkhidmatan Sistem i-Wira
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1. Keahlian baru i-Wira
-
-
-
-
54
201
318
433
559
437
374
434
2,778
2. Log Masuk ke i-Wira
-
-
-
-
115
391
577
944
1,000
858
812
887
5,542
3. Semak Penyata / Penamaan
-
-
-
-
200
663
995
1,843
1,836
1,789
1,691
1,839
10,704
4. Semak Sejarah Pengeluaran
-
-
-
-
52
273
434
601
832
621
468
526
3,767
5. Semak Dana Unit Amanah
-
-
-
-
71
286
382
608
599
580
495
658
3,626
6. Maklum Balas
-
-
-
-
1
2
7
11
12
4
5
6
48


BilPerkhidmatan Atas Talian
Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2017
JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDisJumlah
1Sistem Maklum Balas Pencarum LTAT
17
19
40 28 5 *diambil alih oleh Sistem i-Wira (bahagian maklum balas)
109


Tahun 2016

Bil Perkhidmatan Atas Talian
Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2016
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem Maklum Balas Pencarum LTAT
10
30
53
24
24
14
14
17
26
31
5
 13
261
2 Sistem Pengurusan Kiosk LTAT
214
244
227
120
170
151
48
215
123
127
114
 148
1901

Tahun 2015

Bil Perkhidmatan Atas Talian
Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2015
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem Maklum Balas Pencarum LTAT
30
21
14
10
7
7
11
7
15
11
20
10
163
2 Kedai Serbaneka PERNAMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 PERNAMA e-Mart
186
237
213
337
248
207
106
266
198
181
202
160
2541
4 Sistem Pengurusan Kiosk LTAT
156
154
158
192
190
122
105
152
269
202
210
174
2084

Tahun 2014

Bil Perkhidmatan Atas Talian
Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2014
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem Maklum Balas Pencarum LTAT
46
16
20
20
14
11
14
16
13
10
8
13
201
2 Kedai Serbaneka PERNAMA
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3 PERNAMA e-Mart
323
273
278
281
240
210
136
171
197
269
180
220
2778
4 Sistem Pengurusan Kiosk LTAT
62
313
284
220
362
305
213
171
121
153
162
157
2523

Tahun 2013

Bil Perkhidmatan Atas Talian
Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2013
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem Maklum Balas Pencarum LTAT
40
39
82
70
64
68
28
23
22
30
11
38
515
2 Kedai Serbaneka PERNAMA
22
12
18
16
22
18
10
6
5
1
1
2
133
3 PERNAMA e-Mart
288
182
301
235
230
296
434
144
419
363
342
327
3561
4 Sistem Pengurusan Kiosk LTAT
169
160
190
183
216
299
369
232
400
409
264
283
3174

Tahun 2012

Bil Perkhidmatan Atas Talian
Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2012
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem Maklum Balas Pencarum LTAT
34
41
38
23
27
31
29
26
51
46
25
21
392


Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646