LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"

Kami berjanji akan melaksanakan tanggungjawab dan memainkan peranan sebagai organisasi yang boleh dicontohi dengan memberikan perkhidmatan yang profesional dan mencapai satu standard kualiti yang cemerlang bagi menjamin keselesaan pencarum merangkumi perkara-perkara berikut:-

  • Mengurus kumpulan wang dan harta pencarum dengan cara yang paling cekap dan mematuhi urus tadbir korporat yang baik untuk mendapatkan pulangan yang sebaik-baiknya supaya nilai kumpulan wang dan harta ini terpelihara;

  • Pemberian kadar dividen dan bonus yang tinggi hasil dari strategi pelaburan yang cekap dan berhemah;

  • Memastikan sistem pengurusan kualiti kerja yang sesuai, mencukupi dan berkesan untuk mencapai kecemerlangan sistem penyampaian perkhidmatan.

  • Meningkatkan, mengenal pasti dan mewujudkan faedah-faedah baru untuk pencarum melalui konsep penambahbaikan berterusan;

  • Memenuhi dan mengenal pasti kehendak pencarum melalui Borang Kaji Selidik Tahap Kepuasan Pelanggan yang diedarkan kepada pencarum;

  • Pembayaran pengeluaran tamat perkhidmatan diproses dalam tempoh 24 jam daripada tarikh LTAT menerima dokumentasi dan maklumat yang lengkap; dan

  • Pembayaran pengeluaran perumahan diproses dalam tempoh 24 jam daripada tarikh LTAT menerima dokumentasi dan maklumat yang lengkap.


Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646