LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"


Tahun
Peristiwa
6 Okt 2017
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan (SV4) bagi tahun 2017 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
28 Sept 2017
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2015 bagi Audit Pengawasan yang pertama (SV1) bagi tahun 2017 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Pengurusan Dana Wang Caruman untuk Anggota Tentera Malaysia (PDWCA).
8 - 9 Mei 2017
LTAT telah berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) melalui Audit Pengawasan (SV2) bagi tahun 2017 oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd di bawah Skop Pengurusan Caruman Ahli Yang Menggunakan Sistem SCAB (Sistem Caruman Ahli Bersepadu).
28 Mac 2017
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan (SV3) bagi tahun 2017 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
9 -10 Mac 2017
LTAT telah berjaya memperbaharui pensijilan serta beralih daripada versi MS ISO 9001:2008 di bawah Skop Pengurusan Dana Wang Caruman untuk Anggota Tentera Malaysia (PDWCA) kepada ISO 9001:2015.
20 Disember 2016
LTAT telah berjaya memperolehi Penganugerahan Sijil Pematuhan SAGA 2016 bagi Sistem Perakaunan Berkomputer LTAT daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia pada 20 Disember 2016.
20 Okt 2016
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
19 Okt 2016
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
5 Mei 2016
LTAT telah berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Angkatan Tentera bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015.
28-29 April 2016
LTAT telah berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd di bawah Skop Pengurusan Caruman Ahli Yang Menggunakan Sistem SCAB (Sistem Caruman Ahli Bersepadu).
19 April 2016
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
31 Mac 2016
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.


Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646