LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"


Tahun
Peristiwa
14 Disember 2015
LTAT merupakan agensi pertama dalam Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan yang telah mendapat pengiktirafan Aras 5 (Sangat Cemerlang) melalui Program Audit Bahasa Melayu Dalam Perkhidmatan Awam yang telah dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
2 Oktober 2015
LTAT berjaya memperbaharui pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 oleh Llyod’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
2 Oktober 2015
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 dalam Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2015 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
20 Mei 2015
LTAT telah berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Angkatan Tentera bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014.
12 Mei 2015
LTAT telah berjaya memperoleh pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd di bawah Skop Pengurusan Caruman Ahli Yang Menggunakan Sistem SCAB (Sistem Caruman Ahli Bersepadu).
3 April 2015
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2015 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
1-2 April 2015
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 oleh Llyod’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
19 Januari 2015
LTAT telah menerima Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti tahun 2013 dengan penarafan 4 Bintang daripada Jabatan Audit Negara.
17 Oktober 2014
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan bagi tahun 2014 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
22 Mei 2014
LTAT telah Berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Angkatan Tentera bagi Tahun Berakhir 2013.
23 April 2014
LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 oleh Llyod’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
20 Mac 2014
LTAT berjaya memperbaharui pensijilan MS ISO 9001:2008 buat kali keempatnya selepas melaksanakan standard ISO 9000 12 tahun lalu (5 April 2002). Audit Pembaharuan Pensijilan dilaksanakan oleh LRQA.


Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646