LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"


Tahun
Peristiwa
14 Okt 2010

LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2008 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia. Audit Pengawasan dilaksanakan oleh LRQA.

28 Julai 2010
LTAT berjaya memperoleh persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti atau QE-5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).
30 April 2010
LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2008 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia. Audit Pengawasan dilaksanakan oleh LRQA.
27 April 2010
LTAT telah mendapat Sijil Audit Tanpa Teguran dari Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Akaun Tahun 2009. Pencapaian ini merupakan yang ke sepuluh berturut-turut dari tahun 2000 hingga 2009.
26 Mac 2010
LTAT berjaya mengekalkan persijilan ISO/IEC 20000-1:2005 Sistem Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat.
16 Oktober 2009
LTAT menjadi Agensi Kerajaan Yang Pertama di Malaysia menerima persijilan ISO/IEC 20000-1:2005 Sistem Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat. Persijilan ini terpakai kepada sistem pengurusan perkhidmatan teknologi maklumat untuk pelanggan dalaman LTAT.
12 Oktober 2009
LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2008 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
4 Jun 2009
Peralihan dari ISO 9001:2000 ke Persijilan ISO 9001: 2008 skop Penyediaan Skim Kumpulan Wang Persaraan Untuk Anggota Tentera.
27 November 2008
LTAT telah dipilih sebagai pemenang Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan sektor Badan Berkanun Kerajaan (AKPK) di bawah Anugerah Kualiti Sektor Awam bagi tahun 2008. Ini adalah satu pengiktirafan yang tinggi kepada Lembaga Pengarah serta warga LTAT bagi usaha-usaha mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan amalan urus tadbir korporat secara berterusan terutama dalam pengurusan kewangan LTAT.
15 Oktober 2008
LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
Mac 2008
LTAT mendapat star rating kerana berjaya melaksanakan Mesyuarat MBJ dengan cemerlang dari Kementerian Pertahanan bagi tahun 2007.
21 April 2008
LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi keseluruhan aktivitinya di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
14 November 2007
LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan Untuk Anggota ATM (PSKP).
24 Ogos 2007
LTAT telah berjaya memenangi Hadiah Galakan (Anugerah Laporan Kencana 2006) anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka bagi Laporan Tahunan LTAT 2005.

 


Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646