LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk inskripsi data dan penggunaan kata laluan adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan kepatuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

1. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

2. Sebarang penyebaran maklumat yang berbau politik, hasutan atau perkauman, dan perkara-perkara negatif yang menjejaskan reputasi LTAT adalah bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

3. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui lampiran adalah bebas dari virus.

4. Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

5. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam portal LTAT adalah dilarang.


Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646